आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा
विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 55-56 ,  69-72
लक्ष्मि नगर
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 23-25 ,  52-54
धरमपेठ
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 48-49 ,  59-60 ,  63-64
हनुमान नगर
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 21-21 ,  26-27 ,  50-51
धंतोली
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 44-47 ,  61-62
नेहरू नगर
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 38-43
गांधीबाग
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 18-19 ,  28-31
सतरंजीपुरा
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 32-37
लकडगंज
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-2 ,  4-5 ,  11-12 ,  20-20
अशीनगर
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 6-10 ,  22-22
मंगलवाडी
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 3-3 ,  13-17
शांती नगर
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 57-58 ,  65-68
नरेंद्र नगर
 
Prabhagwise elected Candidates and poll votes
Total Polling in election (Prabhag wise chart)
Posting of R. O s for NMC election 2012
Reservation , Name of prabhag and Population ( S. T. & S. C)
------
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
      © Nagpur Municipal Corporation General Election 2012 (नागपूर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१२)
Website developed by - Ultimate ITPL      
eXTReMe Tracker